LOGOTIP VIRAT

Resources

Publications

Magazines and yearbooks

ILERDA, Institut d’Estudis Ilerdencs – CSIC (1943-1986)

Seu Vella. Anuari d’història i cultura, Associació Amics de la Seu Vella (1999-2006)

Els secrets de la Seu Vella, Associació Amics de la Seu Vella (2000-2007)

History

Abad, Francisco, “El culto divino de la Seo Antigua de Lérida”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 17-56

Alonso, Gabriel, La Seo Antigua de Lérida, Lleida: IEI (1976)

Alonso, Gabriel, “El último de Coma, maestro de la Seu Vella”, a ILERDA, núm. XLIV, Lleida: IEI (1983), pp. 163-169

Bertran, Prim, “El menjador de l’Almoina de la Catedral de Lleida Notes sobre l’alimentació dels pobres lleidatans al 1338”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 89-124

Busqueta, Joan J. i Vilalta, Maria José, El Turó de la Seu Vella en la història de Lleida, Lleida: IEI (2015)

Castillón, Francisco, “El Maestro de Coro de la Seu Vella de Lleida (1150-1250)”, a ILERDA, núm. XLVII, Lleida: IEI (1986), pp. 293-374

Combelles, José, “Apuntes sobre la Antigua Seo leridana”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 125-128

Lladonosa, Josep, “Documents i notes del Registre d’Actes Capitulars de la Catedral de Lleida (1496-1512) sobre ornaments, draps imperials i orfebreria de la Seu Antiga”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 223-230

Macià, Montserrat, La Seu Vella de Lleida: guia històrica i arquitectònica, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (1997)

Mateu, Felipe, “Sincronismos de la circulación monetaria y la creación de la Catedral Ilerdense”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 235-242

Mateu, M. Dolores, “Documentos de 1306, 1310, 1336 y 1339 referentes a obras en el Castrum Ilerdae”, a ILERDA, núm. XL, Lleida:IEI (1979), pp. 231-234

Ramon, Gabriel, “El cabildo catedralicio leridano como acreedor municipal a finales del siglo XVII”, a Poder, Sociedad, Religión y Tolerancia en el mundo Hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII, Saragossa: IFC (2018), pp. 1961-1974

Tarragona, Jesús, “Inscripcions i làpides sepulcrals a la Seu Vella de Lleida”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 247-324

Trenchs, Josep, “La Seo de Lérida (1346-1347) y sus prebendados”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 325-347

Art history

Alonso, Gabriel, Los maestros de “la Seu Vella de Lleida” y sus colaboradores, Lleida, IEI (1976)

Alonso, Gabriel, “Capillas, altares, imágenes, capellanías, presbiteratos y beneficios de la Seu Vella de Lleida desde su fundación hasta su cierre”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 57-88

Argilés, Caterina, “El relotge medieval de la Seu Vella de Lleida”, a Acta historica et archaeologica mediaevalia, núm 14, Barcelona: Universitat de Barcelona (2010)

Beseran, Pere, La memòria dels Montcada. Les tombes gòtiques de la capella de Sant Pere de la Seu Vella de Lleida, Lleida: Museu de Lleida Diocesà i Comarcal-Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (2003)

Cid, Carlos, “Portadas románicas de la escuela de Lérida”, a ILERDA, núm. XVIII, Lleida: IEI (1954), pp. 145-155

Company, Ximo, La Seu Vella de 1500 a 1700: una ullada historiogràfica. Visions, impressions i petjades artístiques, Lleida: Amics de la Seu Vella de Lleida (2003)

Conejo, Antoni; Fresquet, Jaume; Gil, Isabel; Lorés, Immaculada, “La restauració de l’entorn de la porta dels Fillols de la Seu Vella”, a Revista d’Arqueologia de Ponent, Lleida: Universitat de Lleida (2012)

Fité, Francesc, “Una predel·la per a la devoció a l’antic retaule major de la Seu Vella de Lleida”, a Miscel·lània Litúrgica Catalana, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (2016)

Fité, Francesc, “Els cancellers de l’Estudi General de Lleida i la promoció artística: l’exemple del bisbe Guerau de Requesens, fundador de la capella de l’Epifania de la Seu Vella de Lleida”, Lambard. Estudis d’art medieval, vol. XX (2008), pp. 61-90

Fité, Francesc, “La consueta de la Catedral de Lleida i els cultes hagiogràfics”, Lambard. Estudis d’art medieval, vol. XXIX (2021), pp. 77-120

Hernández, Antonio, “Sepulturas reales en la Seu Vella. Viajes póstumos del rey D. Alfonso IV”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 129-166

Lacoste, Jacques, “La cathédrale de Lérida: le debut de la sculpture”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 167-192

Lara, Federico, “La Zuda de Lérida. Estudio artístico-histórico”, a ILERDA, núm. XXXII, Lleida: IEI (1971), pp. 19-32

Lara, Federico, “Historia y vicisitudes de la Mare de Déu dels Fillols de la Seo Antigua de Lérida (aproximación a una escultura gótica)”, a ILERDA, núm. XL, Lleida: IEI (1979), pp. 193-222

Lorés, Immaculada, La Seu Vella i el turó, Lleida: Pagès (2007)

Niñá, Meritxell, “Maria com a idea de l’Encarnació. Aproximació al programa escultòric romànic de la Seu Vella de Lleida”, a Síntesi. Quadern dels Seminaris de Besalú, núm. 1, Figueres: Institut Ramon Muntaner (2013)

Tous, Joan, Signos de los canteros de la Seu Vella de Lleida y sus alrededores, Lleida: Ajuntament de Lleida (1982)

Busqueta, Joan J. (2021) “Càtedra “Turó de la Seu Vella”: una necessitat compartida que ha de fer-se realitat”, Fires i Festes, 4

Interactive activity

Reading of the medieval tombstones of La Seu Vella

Joan J. Busqueta and Núria Preixens

Medieval tombstones

Access the activity on the medieval tombstones of La Seu Vella.

LET'S GET STARTED

Digital book

The restoration of the Seu Vella cloister

Josep Maria Font

Book

Access the exclusive digital material of the publication.

LET'S GET STARTED

Do you want to collaborate with us?

Send an email with the references to incorporate to expand the resource list.

CONTACT